2011.47 Vleermuizen inventariseren rond Baarn-Soest 2011


In het kader van Zoogdieratlas.nl is eind 2009 begonnen met het in kaart brengen van het voorkomen
van in het wild levende zoogdieren in de provincie Utrecht.  Vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol. Het beeld over het voorkomen van zoogdieren in de provincie Utrecht is daardoor een stuk completer geworden. Echter, er zijn nog
soorten en gebieden waarvan waarnemingen ontbreken, terwijl die wel worden verwacht. En van de zoogdiergroepen waarvan het verspreidingsbeeld verre van compleet is zijn de vleermuizen. Er zijn te  weinig vrijwilligers om deze diergroep goed te inventariseren. Daarom is een cursus gegeven om vrijwilligers te werven en op te leiden en er zijn een paar gebieden rond Baarn-Soest onder de loep genomen.