2011.45 rapport functies Keutelbeek vleermuizen april 2012

De zoogdiervereniging is door het waterschap Roer en Overmaas gevraagd een
onderzoek uit te voeren naar het gebruik door vleermuizen van een overkluizing
in de binnenstad van Sittard. Sinds 2004 is bekend dat er in de zomer
watervleermuizen in de overkluizing verblijven.
Tevens is gevraagd oplossingen aan te dragen en een ecologisch werkprotocol te
formuleren om eventueel optredende negatieve effecten van het verwijderen van
een groot deel van de overkluizing te voorkomen, mitigeren en compenseren.