2011.41aanvullend vlms onderzoek nwe inrichting fort Vechten 02 rapnr 2011

Het huidige rapport geeft een inschatting van de mogelijke effecten van fase 2 van de verbouwing op fort Vechten
en gaat in op de mogelijke effecten en mogelijkheden tot mitigatie van effecten
van de bouw van nieuwbouw, de bouw van de brug, de aanleg van een coupure,
het bouwen van het waterliniemuseum, het ontwikkelen van ‘’de strook’’, en
veranderen van inrichting en beheer van het groen.