2011.40 De meervleermuis in Nederland

Dit rapport richt zich op het monitoren van zomer –en winterverblijfplaatsen van de meervleermuizen en op het formuleren van een omschrijving van verblijfplaatsen.