2011.35 rapport Lunetten II

De Zoogdiervereniging is door de gemeente Utrecht gevraagd een onderzoek te
doen naar voorkomen en gebruik van fort Lunetten II door vleermuizen. De
uitvoering van de restauratie is uitgesteld totdat duidelijk is hoe vleermuizen dit
fort gebruiken. Daarnaast is de Zoogdiervereniging gevraagd een mitigatie- en
compensatieplan voor vleermuizen op te stellen voor een herbestemming van de
twee nog te restaureren gebouwen.