2011.34 Mitigatie & compensatieplan buitenplaats Ursulineweg

De zoogdiervereniging is door de gemeente Leusden gevraagd een mitigatie en
compensatieplan te schrijven voor de aanwezige vleermuiswaarden in het
plangebied Ursulineweg te Leusden. Aanwezigheid van vleermuizen en hun
functies werd vastgesteld in 2008, VZZ rapport 2008.036.
Als uitgangspunt is het huidige stedebouwkundige plan “ de buitenplaats”
genomen, inclusief de wijzigingen in het groenplan zoals voorgesteld op 11 mei
en nader uitgewerkt op 6 oktober 2011.