2011.32 Monitoring vleermuiswaarden MOB-complexen 2011 - DEF 111031

Monitoring van compenserende maatregelen voor
vleermuizen op de voormalige MOB-complexen
Heesch, Schaijk en Baarle-Nassau.