2011.31 Vleermuisonderzoek dienstwoningen Apedoornseweg te Hoenderloo DEF

In opdracht van de Dienst Vastgoed Defensie Directie Noord voerde de
Zoogdiervereniging in 2011 een vleermuisonderzoek uit bij de dienstwoningen aan de
Apeldoornseweg te Hoenderloo. Het onderzoek werd verricht in het kader van de
geplande sloop van deze dienstwoningen.