2011.30 Effecten beschrijving boomverjongingsplan Amerongerwetering - kopie

De zoogdiervereniging is door Boom Totaal Zorg gevraagd een inschatting te
maken van de effecten van het bomen verjongingsplan Ameronger wetering op
de in het gebied aanwezige vleermuizen in de verschillende fasen van het
project. Aanwezigheid van vleermuizen in het plangebied werd vastgesteld
tijdens het onderzoek naar vleermuisvoorkomen in het
Langbroekerweteringgebied (Jansen & Fris 2011).