2011.26 Plan van Aanpak Verspreidingsonderzoek Bever en Otter

In opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur stelt de Zoogdiervereniging een plan van aanpak op
voor verspreidingsonderzoek naar otter en bever.