2011.23 Rapportage Survey Pallas eekhoorn in Weert

Sinds 1998 komen ten zuidoosten van Weert Pallas’ eekhoorns (Callosciurus
erythraeus) in het wild voor, nadat deze bij een dierenhandelaar waren ontsnapt. De
oorspronkelijk uit China afkomstige Pallas’ eekhoorn treedt in gebieden waar de soort
is uitgezet of ontsnapt op als een invasieve exoot en is een bedreiging voor inheemse
eekhoornsoorten. In 2009 heeft de Zoogdiervereniging een inventarisatie uitgevoerd
om een beeld te krijgen van het verspreidingsgebied en de omvang van de populatie
Pallas’ eekhoorns In 2011 is opnieuw een inventarisatie uitgevoerd om een actueler
beeld te krijgen van de situatie. Inzicht hierin is van belang om de effectiviteit van
mogelijke managementopties te kunnen bepalen.