2011.09 Advies gewelfkelder Bowlespark Wageningen maatregelen voor vleermuisvriendelijke restauratie

In dit rapport staat het advies en te nemen maatregelen beschreven om het Bowlespark te Wageningen op een zo vleermuisvriendelijke mogelijke manier te restaureren.