2011.08 Vleermuizen en gebouwgebruik op het voormalige vliegveld Soesterberg

De opdracht voor de Zoogdiervereniging bestond uit het inschatten van de waarde voor
vleermuizen van enkele nog bestaande gebouwen op het voormalig vliegveld Soesterberg,
in het bijzonder voor het middendeel.