2011.06 Inventarisaties van hoefdieren in de Oostvaardersplassen

Dit rapport beschrijft de aantallen hoefdieren in de Oostvaardersplassen  en een beschrijving van herberekening van eerder getelde aantallen.