2011 rapportage Langbroek

De resultaten van een driejarig onderzoek naar
vleermuisvoorkomen met aanbevelingen.