2010.66 Eindrapport Keuring mergelgroeven 04-02-13

Doelstelling van dit project is:
Het laten uitvoeren van quickscans van de stabiliteit van de mergelgroeven die voor het meten
van de instandhoudingdoelstellingen het meest belangrijk zijn, zodat een
gebruiksvergunning kan worden aangevraagd, zodat uiteindelijk de jaarlijkse tellingen in
het kader van het NEM doorgang kunnen krijgen.