2010.58 Muizen Oostvaardersplassen 2010

Dit rapport gaat over het effect van grote runderen zoals heckrunderen, koniks en edelherten op de aanwezigheid danwel afwezigheid van muizen in de Oostvaardersplassen.