2010.47 Populatieomvang van eikelmuizen in het Savelsbos

De enige Nederlandse populatie van de eikelmuis bevindt zich in het Savelsbos, Zuid-Limburg. Recent onderzoek laat zien dat in geheel Europa het voorkomen van de eikelmuis een sterke achteruitgang vertoont. Voor de bescherming is het noodzakelijk te weten hoeveel dieren er in het Savelsbos leven. Discussies over populatiegroottes kunnen immers een verlammende werking hebben op het nemen van noodzakelijke beheermaatregelen: denk aan het hamsterdossier.