2010.40 Effecten van karakteristieken op overwintering vleermuizen in de N.H.Waterlinie

Voor u ligt een samenvatting van het onderzoek aan bepalende factoren voor de
aantallen en soortsamenstelling van overwinterende vleermuizen in objecten van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie.