2010.36 Knaagdiermonitoring in Nederland

Vanwege het (mogelijk) optreden van ziekten van de mens, die verspreid worden door
dieren, is het RIVM geïnteresseerd in monitoringsprojecten van een aantal knaagdieren, in ieder geval rosse woelmuis, bosmuis, grote bosmuis, zwarte rat en bruine rat. De projecten dienen bruikbaar te zijn voor een brede signaleringssystematiek van door knaagdieren overdraagbare ziekten.

Dit project betreft het leveren van een overzicht van in Nederland lopende
monitoringprojecten van knaagdieren en initiatieven daartoe, inclusief een beschrijving
per project en een beoordeling van de bruikbaarheid in verband met ziekten, die
verspreid worden door dieren (zoönosen).