2010.26 Wintertellingen vleermuizen NHW

In dit rapport wordt het voorkomen van overwinteringslocaties van vleermuizen binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie beschreven.
Verder wordt in dit rapport geschreven over de onderzoeken van 23 geselecteerde locaties op het voorkomen van overwinterende vleermuizen.