Zoogdier / jaargang 20 / nr. 1 / lente 2009

Deze uitgave van Zoogdier bevat onder andere de volgende onderwerpen: egels mogelijk in de problemen, bevers, kleine dwergvleermuis in Nederland, de bunzing toch op de rode lijst, waarnemingen van wilde konijne, opvangcentra voor inheemse dieren en ecologische vereisten en landschapseisen van vleermuizen.