2009.58 Telemetrisch onderzoek naar het landschapsgebruik van de eikelmuis in Zuid-Limburg

Doel van het onderzoek was te komen tot een betrouwbaar inzicht in het landschapsgebruik van de eikelmuis in de nog resterende leefgebieden in Zuid-Limburg. Om terreingebruik van de eikelmuizen van het Savelsbosch, Limburg, te achterhalen, werden drie eikelmuizen gevangen, uitgerust met zenders, en gevolgd tijdens de nacht.