2009.56 Onderzoek naar het voorkomen van (noordse woel)muizen rond Oosterend, Texel 2009

Belang van de planlocaties ‘De Verrassing’ en ‘De Akker’ voor voortbestaan noordse woelmuis.