2009.54 Zoogdieronderzoek Vuurtoreneiland bij Durgerdam

Staatsbosbeheer heeft de Zoogdiervereniging opdracht gegeven tot het uitvoeren van een inventarisatie van de zoogdierwaarden van het Vuurtoreneiland. Doel van de inventarisatie was te komen tot een betrouwbaar beeld van de huidige en potentiële waarde van het eiland voor zoogdieren, en dan met
name de soortgroepen muizen en vleermuizen.