2009.43 De aanwezigheid van vleermuisfuncties in en om de toren van Fort Honswijk

De huidige opdracht voor de Zoogdiervereniging bestaat uit een effectanalyse ten behoeve van de Flora- en faunawet van de maatregelen die voorzien zijn voor de consolidatie van de forttoren van Fort Honswijk.