2009.42 Onderzoek naar het voorkomen van de waterspitsmuis in Polder de Peizer- en Eeldermaden in 2009

ARCADIS Nederland BV heeft de Zoogdiervereniging opdracht gegeven om te onderzoeken of er op een
zestal locaties binnen het inrichtingsgebied in Polder de Peizer- en Eeldermaden, waar ingrepen gepland
staan, waterspitsmuizen voorkomen.