2009.33 Beoordeling ontwerp openbare verlichting rondweg Ommen

Voor de aanleg van de omleiding N34-N36 nabij Ommen is een ontheffing van de Flora- en Faunawet afgegeven waarbij enige compenserende/mitigerende maatregelen worden voorgeschreven. Een van deze maatregelen is het afstemmen van de openbare verlichting van het tracé op aanwezigheid van vleermuizen, en dan met name in de buurt van kruisingen.