2009.26 Onderzoek naar (noordse woel)muizen in Staatsbosbeheerterreinen de Korverskooi, Texel 2009

Staatsbosbeheer Texel, heeft eind juni 2009 de Zoogdiervereniging gevraagd een inventarisatie uit te voeren van enkele terreindelen, in het gebied van de Korverskooi op Texel, op het voorkomen van (noordse woel)muizen.