2009.21 Inventarisatie Pallas’ eekhoorn bij Weert

Doelstelling van dit project is om onderstaande vragen te beantwoorden:
• Waar heeft de Pallas’ eekhoorn zich gevestigd in de regio Weert (Nederland en België)?
• Hoeveel Pallas’ eekhoorns zijn aanwezig in de regio Weert?