2009.17 Onderzoek naar het voorkomen van de noordse woelmuis in relatie tot het project Zuiderklip

In september 2006 werd in de Brabantsche Biesbosch gestart met het project ‘Zuiderklip’. Hierbij zijn een aantal landbouwpolders omgevormd tot natuur- en waterbergingsgebied. In de Biesbosch komt de noordse woelmuis voor, een zeldzame muizensoort met belangrijke status in bescherming en beleid. Vanwege zijn bijzondere status was het van belang inzicht te hebben in hoeverre de noordse woelmuis in de toekomst gebruik zou kunnen maken, of zelfs al gebruik maakte van de nieuwe natte natuur in het Zuiderklip-gebied.