2009.16 Kansenkaarten Zoogdieren Flevoland

Vooruitlopend op het landelijke project “Signaleringskaart Natuur” wordt voor een zevental zoogdiersoorten de eerste basale kansenkaarten gemaakt voor Provincie Flevoland. Het gaat hierbij om de belangrijkste provinciale doelsoorten voor de leefgebiedenbenadering te weten: waterspitsmuis, franjestaart, meervleermuis, noordse woelmuis, bever, boommarter en otter.