2009.13 Plan van aanbeveling grootonderhoud De Woningstichting Wageningen

De Woningstichting heeft voor de komende 5 jaar grootonderhoud gepland aan 485 woningen in negen verschillende complexen in Wageningen. De Zoogdiervereniging VZZ heeft vleermuisonderzoek uitgevoerd in de periode juni – september 2008 om de gegevens te leveren die nodig zijn voor aanvraag van een meerjarige ontheffing Flora- en Faunawet. In de rapportage welke verslag doet van het onderzoek worden algemene aanbevelingen gegeven ter mitigatie en compensatie van de ingrepen.