2009.02 Verspreidingsonderzoek Nederlandse Zoogdieren VONZ 2008

De Gegevensautoriteit Natuur heeft de Zoogdiervereniging VZZ opdracht gegeven om het
verspreidingsonderzoek naar beschermde zoogdiersoorten ook in 2008 te organiseren. In 2008 richtte het verspreidingsonderzoek zich op boommarter, das, noordse woelmuis en waterspitsmuis, in combinatie met het vergroten van het vrijwilligersnetwerk.