2009 Muizeninventarisatie Kappersbulten

In het kader van de nieuwe zoogdierenatlas van Nederland zijn diverse onderzoeken opgestart om
zoogdieren in kaart te brengen. Gedreven door enthousiasme en door het sterke vermoeden dat het beekdal van de Drentse Aa nog steeds geschikt is als leefgebied voor de Waterspitsmuis is besloten om nogmaals een poging te ondernemen en dan wel in de Kappersbulten.