Zoogdier / jaargang 19 / nr. 3 / oktober 2008

Deze uitgave van Zoogdier bevat onder andere de volgende onderwerpen: het succes van wilde hoefdieren, vleermuizen en windturbines, hazelmuizen, Drentse boommarters, muskusrattenbestrijding in Vlaanderen en zeezoogdierencongres.