2008.57 Onderzoek naar het voorkomen van de noordse woelmuis in Polder de Gagel en de Molenpolder

De Provincie Utrecht heeft de Zoogdiervereniging VZZ opdracht gegeven om te onderzoeken of er
momenteel in Polder de Gagel en/of de Molenpolder daadwerkelijk (nog) noordse woelmuizen voorkomen.