2008.42 Vleermuisvoorkomen in het plangebied Ursulineweg te Leusden

De opdracht voor de Zoogdiervereniging VZZ bestond uit het onderzoeken van het al dan niet voorkomen van de beschermde zoogdiersoorten; vleermuizen, eekhoorns en boommarters in het plangebied langs de Ursulineweg te Leusden. Daarnaast is voor de verschillende soorten vleermuizen ook bepaald welke functies het gebied voor iedere soort heeft. Hierna is beoordeeld welke waarde het plangebied heeft voor de lokale vleermuispopulaties.