2008.29 Vliegroute vleermuizen Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Dit is het eindrapport van 'Advisering vliegroute vleermuizen Kenniscampus Leeuwarden'.
De reeds opgetreden verstoring van de vliegroute is momenteel gemitigeerd door middel van een tijdelijke vervangende vliegroute. Door de aanleg van het Kennisplein zal deze tijdelijke route
verdwijnen en worden vervangen door een permanente vervangende vliegroute. De projectgroep Kenniscampus heeft de Zoogdiervereniging VZZ opdracht gegeven om te adviseren over de mogelijkheden t.a.v. deze permanente vervangende vliegroute.