2008.02 Vleermuisinventarisatie vleermuiskasten Voorburg

In de stadsparken Vreugd en Rust, Juliana-Bernhard, Boerenbos en Arentsburgh-Hoekenburg te Voorbrug is een groot aantal oude bomen aanwezig. Door de hoge leeftijd en vrij slechte conditie van de bomen neemt het risico toe dat ze zullen omwaaien of dat takken zullen afbreken. Vanwege dit gevaar zijn eind 2005 en begin 2006 een zestigtal bomen omgezaagd. Hieronder bevonden zich bomen die waarschijnlijk door vleermuizen als verblijfplaats werden gebruikt. Om dit verlies zo snel mogelijk te compenseren zijn er in september 2006 honderd vleermuiskasten in deze parken opgehangen. Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat de kasten in 2007, 2008 en 2009
jaarlijks zullen worden gecontroleerd om te kijken in hoeverre de vleermuizen van de kasten
gebruik maken. Voor u ligt de rapportage van de eerste van deze jaarlijkse controles.