2008.01 Inhaalslag Verspreidings Onderzoek Nederlandse Zoogdieren (VONZ) 2007

In april 2007 heeft de Gegevensautoriteit Natuur (Ga-N) aan de Zoogdiervereniging VZZ opdracht gegeven om het verspreidingsonderzoek naar beschermde zoogdiersoorten voor het tweede jaar te organiseren (zie Bekker et al., 2007). Het ging hierbij zowel om het coördineren van vrijwilligers met betrekking tot het inventariseren van zoogdieren als om het toepassen van nieuwe methodieken ten behoeve van het gericht verzamelen van verspreidingsgegevens. In 2007 richtte de inventarisatie zich op das, boommarter, noordse woelmuis, waterspitsmuis, eikelmuis en hazelmuis.