2007.46 Onderzoek ter bepaling van dichtheden van woelratten in de provincie Flevoland

In opdracht van de Provincie Flevoland deed Zoogdiervereniging VZZ onderzoek naar de
relatie tussen dichtheden van woelratten (te bepalen met behulp van inloopvallen) en het
aantal latrines. Met een dergelijke relatie kan er aan de hand van latrine-tellingen een
schatting van de lokale dichtheid gemaakt worden. Deze schatting kan vervolgens dienen
als waarschuwing voor het optreden van grotere dichtheden en de daarmee gepaard
gaande kans op schade aan fruitpercelen.