2007.34 Zoogdieronderzoek Kanaalzonde Zeeuws-Vlaanderen

Kanaalzone (Zeeuws-Vlaanderen) door de Zoogdier werkgroep Zeeland (ZWZ) in
samenwerking met de Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en
Zoogdierbescherming (VWG-VZZ).
De activiteiten van ZWZ en de VWG-VZZ zijn geconcentreerd op het verzamelen van
zoogdiergegevens.