2007.16 Maatregelen voor vleermuizen in de Duurzame driehoek

De Provincie Noord-Brabant heeft de Zoogdierdiervereniging VZZ opdracht gegeven tot het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van vleermuizen binnen het gebied van de Duurzame Driehoek. Het gaat om verbeteringen aan zolders van kerken en andere gebouwen, en om verbeteringen aan vleermuiswinterverblijven. Deze rapportage geeft een overzicht van de uitgevoerde maatregelen.