2007.13 Vleermuizen in de Grebbelinie

De Provincie Utrecht wil graag weten welke functie de Grebbelinie heeft voor vleermuizen.
De opdracht bestond uit , middels bestaande gegevens en een veldbezoek aan de linie, te
onderzoeken welke functies de verschillende delen van de Grebbelinie hebben voor de
verschillende vleermuissoorten.
Tevens is gevraagd waar in de linie en bij welke activiteiten/ ontwikkelingen knelpunten en
conflicten kunnen ontstaan en waarbij de functies van het gebied voor vleermuispopulaties
sterk belast of aangetast worden en hoe dit vermeden kan worden.