2007.10 Richtlijn voor het beheer van bomen in relatie tot vleermuizen in vier stadsparken te Voorburg

In de stadsparken Vreugd en Rust, Juliana-Bernhard, Boerenbos en Arentsburgh-Hoekenburg te Voorbrug is een groot aantal oude bomen aanwezig. Door de hoge leeftijd en vrij slechte conditie van de bomen neemt het risico toe dat ze zullen omwaaien of dat takken zullen afbreken. Vanwege dit gevaar zijn eind 2005 en begin 2006 een zestigtal bomen omgezaagd. Hieronder bevonden zich bomen die waarschijnlijk door vleermuizen als verblijfplaats werden gebruikt. Om dit verlies zo snel mogelijk te compenseren zijn er in september 2006 honderd vleermuiskasten in deze parken opgehangen. Omdat onzeker is of vleermuiskasten de functie die de oorspronkelijke verblijfplaatsen hadden kunnen vervangen, moet dit beschouwd worden als een experiment. Daarnaast moet er bij het beheer van de bomen in de parken meer rekening gehouden worden met de waarde die ze hebben voor vleermuizen. Deze richtlijn geeft aan op welke manieren vleermuizen bomen gebruiken, en welke randvoorwaarden er bij een vleermuisvriendelijk beheer van de bomen gehanteerd moeten worden.