2007.09 Boomholteinspectie N224

Aan de zuidzijde van de provinciale weg Arnhem – Ede (N224) staan tussen hectometer 42.69 (opgang Natuurcentrum Veluwe) en 43.20 (Schaapskooi) ruim 90 beuken die gekapt moeten worden in het kader van verjonging. Omdat er gaten en holten in de bomen zitten zijn deze bomen potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen. Om aan de zorgplicht (art. 2) te voldoen moet de eigenaar (Provincie Gelderland) onderzoek laten doen om eventuele schade aan vaste rust- en verblijfplaatsen te voorkomen. De Provincie Gelderland heeft de Zoogdiervereniging VZZ opdracht gegeven dergelijk onderzoek uit te voeren. Dit rapport geeft een beknopte verslag van de resultaten van het eerste deel van dit onderzoek, een inspectie van de holten met een boomcamera.