2007.01 Boomholte inspectie N312

Onderzoek naar de geschiktheid van bomen voor vleermuizen langs de N312. Doel van het onderzoek was het vaststellen van de aanwezigheid van vleermuizen en inschatten van de potentiële geschiktheid van de bomen voor vleermuizen. Holle bomen kunnen door vleermuizen worden gebruikt als dagrustplaats, kraamverblijf, paarplaats en overwinteringsverblijf.