2007 Vleermuizen in Flevoland: Een beschermde diergroep in beeld gebracht

In opdracht van de Provincie Flevoland vond een driejarig onderzoek naar vleermuizen in Flevoland
plaats. Doel was om inzicht te krijgen in de verspreiding van de soorten en wel in het bijzonder van de
verblijfplaatsen van de vleermuissoorten.