2007 Afstudeerrapport: Overzicht aquatische prooidieren waterspitsmuis

Aanvullend product bij het afstudeerrapport
“Nieuwe inventarisatiemethode waterspitsmuis: de lokbuis getoetst in Nederland”